מורה מעצב לעומת מורה מתגמל והשפעתם על הישגים לימודיים, הנעה ללמידה ועמדות התלמיד כלפי למידה מרחוק