מידת ההתנגדות של מורים לשינוי טכנולוגי בבתי ספר בעלי סגנון ניהול ריכוזי ומבוזר