השפעה של לימוד באמצעות מערכת ללמידה מרחוק, בהשוואה ללמידה מסורתית, על דימוי עצמי והישגים של תלמידים