הקשר בין הישגים בלמידה מרחוק (בשיטת ועידת וידאו) לבין עמדה כלפי שיטת הלימוד ותחושת כשלון\הצלחה