השפעתן של סביבת למידה רגילה וסביבת למידה מרחוק על אינטראקציות מרצה-סטודנט התומכות בהבטים קוגניטיביים ומטהקוגניטיביים של תהליך הלמידה בקרב סטודנטים באוניברסיטה ‬(אנגלית)