ניתוח של רכיבי תיווך בקרב תלמידי בית ספר תיכון הלומדים באמצעות מערכת למידה מרחוק א-סינכרונית, שמוריהם הוכשרו בפעילויות תיווך, לעומת תלמידים שמוריהם לא הוכשרו בפעילויות תיווך