ציפיית מסוגלות לעומת ציפיית תוצאה של סטודנטים הלומדים בפורמט מתוקשב בהשוואה לסטודנטים הלומדים בפורמט מסורתי