הקשר בין תלות ואי תלות שדה והשפעתם על רמת שיפור התפיסה החזותית באמצעות תוכנה גראפית תלת ממדית בקרב בני 9-11