הערכת יעילות של "למידה מרחוק", ברכישת "מהות הקריאה" - למידה מרחוק לעומת תכנית משולבת