עיבוד שטח ועיבוד עומק בתהליך למידה בהוראה מרחוק במערכת סנכרונית לעומת תהליך למידה בהוראה מרחוק במערכת א-סנכרונית