קשר בין מטרות הוראה והתאמת ההוראה לצרכי הלומד לבין תחושת "מרחק הבנה הדדית" של מרצים בסביבת למידה מרחוק לעומת סביבה מסורתית