הקשר בין סגנון הלמידה לפיתוח תחושת מסוגלות עצמית והישגים בקורס למידה מרחוק