קשר בין רמת יצירתיות, למסוגלות עצמית ועמדות תלמידים כלפי למידה באמצעות מערכת למידה מרחוק