תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2022 מתן מענה למגוון התלמידים בשיעורי מדעים : גישה הוליסטית רב-ערוצית, וקולם של התלמידים והמורים (אנגלית) PhD אלוני, אושרה ד"ר אורנית ספקטור-לוי
פרופ' מיכל ציון
2021 בחינת הקשר בין נתוני רקע אישיים וחברתיים לבין אופני חשיבה מדעית וסקרנות מדעית בקרב ילדי גן MA אלזרו, עאישה ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2021 השפעת פעילות בחווה החקלאית על תפיסת ילדי גן את המושג חקלאות, על הידע העובדתי והיבטים רגשיים בציורי הילדים MA קסטוריאנו, משה ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2020 החוויות והתפיסות של מורים ותלמידים אשר התנסו במודל הוליסטי רב-ערוצי בשעורי מדע וטכנולוגיה בכיתה ההטרוגנית MA דוידי סבן, נופר ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2020 צרכנות נבונה והפחתת פסולת : השפעת תכנית חינוכית על ידע והתנהגויות של ילדי גן MA תמרי, עמליה ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2019 מופעי חשיבה מטה-קוגניטיבית במהלך פתרון בעיות הנדסיות בקרב ילדי גן מרקע תרבותי שונה והקשר לפתרון בעיות מתמטיות MA גורביץ, רבקה ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2019 פיתוח סביבת למידה המבוססת רובוטיקה ופתרון בעיות להעמקת חשיבה גיאומטרית והבניית הרגלי חשיבה הנדסית בקרב תלמידי בית ספר יסודי MA זמשמן, ארתור ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2019 השפעת אופני תיעוד שונים על שיחזור והבנת התנסות מדעית וסקרנות מדעית אצל ילדי גן MA ישראלי, נעמה ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2019 מה גילית היום בגן? ע‏יצוב הסביבה הפיזית של גן הילדים כמקדמת תהליכי חקר וגילוי - תפיסות ועמדות של גננות, הורים וילדים (אנגלית) PhD פרי (בירן ), נטע ד"ר אורנית ספקטור-לוי
פרופ' אסתר עדי-יפה
2019 מופעים של מטה-קוגניציה וויסות עצמי בקרב ילדי גן במהלך התנסות מדעית ותפקידה של הסביבה הלימודית (אנגלית) PhD פרידמן, רונית ד"ר אורנית ספקטור-לוי
פרופ' חבר סיגל עדן
2019 התפתחות חשיבה הנדסית, מטה קוגניציה וויסות עצמי בקרב ילדים בסביבות המעודדות פעילות הנדסית בגן הילדים (אנגלית) PhD שכטר-מימון, טלי ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2018 מדע וטכנולוגיה בסביבות מתחלפות: מסורתית ומתוקשבת 1:1 : שיטות הוראה, מענה לשונות, מוטיבציה ללמידה ותחושת מסוגלות במגזר הערבי MA בדיר, אנואר ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2017 למידה עם מחשבים ניידים אישיים מנקודות מבט של הלומדים ובוגרי התכנית : עמדות ותפיסות במחקר רב שנתי וישום אורינות מידע PhD ברגר-טיקוצ’ינסקי, טל ד"ר אורנית ספקטור-לוי
פרופ' מיכל ציון
2015 מה ניתן ללמוד ממורים, תלמידים ומניתוח שיעורים מיטביים על המדדים הקובעים את איכותו של השיעור המתוקשב בכיתות עם מחשבים ניידים אישיים 1:1 בבית הספר היסודי? MA אופן, ענת ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2015 מהו שעור טוב בכיתות עם מחשבים ניידים אישיים 1:1? : מאפייני הוראה ולמידה מיטבית על פי מורים, תלמידים וניתוח שעורים מתוקשבים בחטיבת הביניים MA טרכטמן, גלית ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2015 השפעת מתן פיגומים, על הסבר תופעות מדעיות והתפתחות יכולות חקר אצל ילדי גן בעלי לקויות למידה וילדים ללא לקויות למידה MA עזר, רינת ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2015 מדענים קטנים : היבטים רגשיים וקוגניטיביים אצל גננות וילדים ביחס לעיסוק במדע בחינוך הקדם-יסודי ‬(אנגלית) PhD קסנר-ברוך, יעל פרופ' זמירה מברך
ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2013 תהליכי שינוי בתפיסת התפקיד והזהות המקצועית של מורים המלמדים בכיתות עם מחשבים ניידים PhD דורון, אסתי ד"ר אורנית ספקטור-לוי
פרופ' חבר דבורה קורט
2013 תהליכי שינוי והתפתחות מקצועית של גננות בעקבות השתתפותן בקורס לעיצוב סביבות למידה בגן המקדמות אוריינות מתמטית, מדעית וטכנולוגית MA פרץ, טלי ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2012 תרומתה של הלמידה באמצעות מחשבים ניידים אישיים לפיתוח מיומנויות למידה ואוריינות מידענית אצל תלמידי חטיבת ביניים MA גילת, יעל ד"ר אורנית ספקטור-לוי
פרופ' מיכל ציון
2011 תוכנית התערבות להקנייה מפורשת של המיומנות "פענוח ייצוגים חזותיים מורכבים" והשפעתה על הבנה של ידע מדעי, יכולת יישום והעברה של המיומנות אצל בנות בבית ספר על יסודי MA סרוסי, רוית פרופ' מיכל ציון
ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2010 השפעת פעילות לימודית לא פורמאלית: חקר תחרותי בנושא "מארי קירי ומדעניות ידועות שם" על עמדות תלמידים בכלל ועמדות בנות בפרט כלפי מדע, קריירה מדעית ונשים במדע MA כץ, לובה ד"ר אורנית ספקטור-לוי
פרופ' מיכל ציון
2009 מיני-מוזיאון למדע וטכנולוגיה בבית הספר העל יסודי: סביבה לימודית אותנטית לפיתוח ידע מדעי, תחושת מסוגלות אישית ועמדות חיוביות כלפי מדע אצל תלמידים נאמני המוזיאון MA אלוני, אשרה פרופ' מיכל ציון
ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2008 מאפייני ההוראה בסביבת קמפוס לימודי-ווירטואלי וכיתות המצוידות במחשבים ניידים-אישיים בהיבט של אסטרטגיות הוראה, אינטראקציה מורה-תלמיד ושילובו של החזון הבית ספרי MA גזית, מינה פרופ' מיכל ציון
ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2008 למידה באמצעות מחשבים ניידים-אישיים וקמפוס וירטואלי כדרך שגרה: פיתוח מיומנויות למידה, מידענות והיבטים אפקטיביים אצל תלמידי כיתות ו’-ז’ MA מנשה, קרן פרופ' מיכל ציון
ד"ר אורנית ספקטור-לוי