שלחו לחבר

תהליכי שינוי בתפיסת התפקיד והזהות המקצועית של מורים המלמדים בכיתות עם מחשבים ניידים