השפעת אופני תיעוד שונים על שיחזור והבנת התנסות מדעית וסקרנות מדעית אצל ילדי גן