השפעת פעילות לימודית לא פורמאלית: חקר תחרותי בנושא "מארי קירי ומדעניות ידועות שם" על עמדות תלמידים בכלל ועמדות בנות בפרט כלפי מדע, קריירה מדעית ונשים במדע