English שלחו לחבר

מופעי חשיבה מטה-קוגניטיבית במהלך פתרון בעיות הנדסיות בקרב ילדי גן מרקע תרבותי שונה והקשר לפתרון בעיות מתמטיות