שלחו לחבר

תהליכי שינוי והתפתחות מקצועית של גננות בעקבות השתתפותן בקורס לעיצוב סביבות למידה בגן המקדמות אוריינות מתמטית, מדעית וטכנולוגית