English שלחו לחבר

השפעת מתן פיגומים, על הסבר תופעות מדעיות והתפתחות יכולות חקר אצל ילדי גן בעלי לקויות למידה וילדים ללא לקויות למידה