English שלחו לחבר

פיתוח סביבת למידה המבוססת רובוטיקה ופתרון בעיות להעמקת חשיבה גיאומטרית והבניית הרגלי חשיבה הנדסית בקרב תלמידי בית ספר יסודי