החוויות והתפיסות של מורים ותלמידים אשר התנסו במודל הוליסטי רב-ערוצי בשעורי מדע וטכנולוגיה בכיתה ההטרוגנית