תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 נרטיבים של נשים צעירות שעלו בגפן מארצות מפותחות ומתפתחות : זהות אישית, איכות חיים, ואוריינטציית עתיד MA ארביב, ורד פרופ' חפציבה ליפשיץ
2023 אינטליגנציה קריסטלית ופלואידית, גמישות קוגניטיבית ויצירתיות בקרב מתבגרים עם מש"ה בעלי כישרון בתחום האומנות החזותית MA ברקו, קרן פרופ' חפציבה ליפשיץ
2023 תרומת תכנית תיווכית לכתיבה אקדמית ברמת המיקרו והמאקרו בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים לתואר ראשון (אנגלית) MA דוויק, הדס פרופ' חפציבה ליפשיץ
פרופ' כרמית אלטמן
2023 גורמי מצוקה (לחצים ובדידות), משאבים פסיכולוגיים (תקווה, אופטימיות וחוסן) ומשאבים טכנולוגיים (עמדות ומוטיבציה לשימוש באמצעי תקשוב), בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית משתמשי / לא משתמשי אפליקציית זום בתקופת הקורונה MA נעימי, טל פרופ' חפציבה ליפשיץ
2022 זהות אישית ומודעות למגבלה, איכות חיים ואוריינטציית עתיד בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית כפי שהם משתקפים בנרטיבים של סיפורי חייהם‏ MA וינוגרד-כראדי, מורג פרופ' חפציבה ליפשיץ
2021 בחינת היבטים ברמת המיקרו רמת המאקרו וההשקה ביניהם בנרטיבים של בוגרים עם מוגבלות שכלית (אנגלית) MA אברהם, אילנית פרופ' כרמית אלטמן
פרופ' חפציבה ליפשיץ
2021 הקשר בין התפיסה האקולוגית (תקשורת בינאישית ומסוגלות מקצועית) לבין תפיסת בניית תל"א וקידום התלמיד : השוואה בין צוות רב-מקצועי בגני ילדים עם עיכוב התפתחותי לבין גני תקשורת MA מוקדס, אילה פרופ' חפציבה ליפשיץ
ד"ר דליה טל
2020 נרטיבים של סיפורי חיים בקרב בוגרים עם מוגבלות אינטלקטואלית גבולית : זהות אישית, משמעות חברתית, איכות חיים ואוריינטציית עתיד MA אלרואי סופר, ליאן פרופ' חפציבה ליפשיץ
2020 "בקרוב אצלכם" : יחידנות בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית : הרובד האישי (intrapersonal), המשפחתי (interpersonal) והמערכתי (structural) של מודל הסטיגמה PhD חגואל, חגית פרופ' חפציבה ליפשיץ
2020 תרומתה של סדנה לניהול קונפליקטים לפיתוח התנהגויות מקדמות ניהול קונפליקטים בזיקה להון הפסיכולוגי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית בהשוואה לסטודנטים עם התפתחות תקינה MA כהן צברי, דקלה פרופ' חפציבה ליפשיץ
ד"ר אסתר איזמן
2020 יחידאות בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית במגזר הערבי השוואה בין נשים לבין גברים מפרספקטיבה של תיאוריות פסיכולוגיות (התקשרות,אינטימיות), תיאוריות מודרניות של יחידאות (בחירה, היעדר הזדמנויות) והבדלים באינטליגנציה הרגשית בין שתי הקבוצות MA עדילה, מג'דולין פרופ' חפציבה ליפשיץ
2020 כושר מוזיקלי, אינטליגנציה וזיכרון בקרב אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית בהשוואה לאוכלוסייה עם התפתחות תקינה : קשרים ונתיבי התפתחות (נתיב לקוי, יציב או מתמשך) PhD פוריה, יפעת פרופ' חפציבה ליפשיץ
ד"ר רבקה אלקושי
2020 התפתחות השפה הליטרלית, הפיגורטיבית והנרטיבית בזיקה להתפתחות האינטליגנציה בקרב מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית - בהשוואה לנבדקים עם התפתחות תקינה במגזר החרדי : נתיב לקוי, יציב או מתמשך (מפצה) PhD פרוינדליך, אסתי פרופ' חפציבה ליפשיץ
2020 נרטיבים של סיפורי חיים מפי מבוגרים עם אבחנה כפולה של מוגבלות שכלית והפרעות נפשיות זהות אישית, איכות חיים ואוריינטציית עתיד MA שחר, איילת פרופ' חפציבה ליפשיץ
2020 השפעת ההליכה האירובית על יצירתיות שפתית ועל השטף מילולי בקרב מבוגרים עם מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, בהשוואה למבוגרים עם התפתחות טיפוסית MA שפירא, דוראל פרופ' נירה משעל
פרופ' חפציבה ליפשיץ
2019 אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית המשתתפים בהעשרה אקדמית מותאמת וסטודנטים עם מוגבלות שכלית המשולבים בקורסים רגילים MA אבו-סאלח גבאלי, סנא פרופ' חפציבה ליפשיץ
2019 סיפורי חיים מפי מבוגרים עם ASD : זהות אישית, איכות החיים העכשווית ואוריינטציית העתיד MA אחימאיר-כרמל, אסנת פרופ' חפציבה ליפשיץ
2019 מיפוי יכולות במעבדים האורתוגרפי-חזותי, הפונולוגי-שמיעתי, וביכולות הזיכרון והקריאה בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית בגילאי 8-15 שנים בעלי רמה נאותה של התנהגות מסתגלת המתקשים בקריאה : (מחקר חלוץ) MA חאג', עולא פרופ' חפציבה ליפשיץ
2018 זיכרון עבודה (פונולוגי, חזותי-מרחבי ומנגנון הבקרה המרכזית) בשלוש רמות עומס קוגניטיבי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים בהעשרה אקדמית מותאמת וסטודנטים המשולבים בקורסים רגילים MA מחאג’נה, מונא פרופ' חפציבה ליפשיץ
2018 אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי : השוואה בין בוגרים עם מוגבלות שכלית לבין בוגרים עם התפתחות תקינה MA מלכה-צמח, יעל פרופ' חפציבה ליפשיץ
2018 השפעת התערבות אמונית על העצמת משאבי דת ורוחניות, ועל פיתוח הנחישות והמסוגלות העצמית בקרב מתבגרות עם תסמונת דאון במגזר החרדי MA מקובצקי, לאה פרופ' חפציבה ליפשיץ
ד"ר דליה טל
2018 השפעת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים על נתיבי התפתחות זיכרון העבודה הטריאדי בשלוש רמות של עומס קוגניטיבי בקרב מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית: הנתיב הלקוי, היציב או המתמשך (מפצה) PhD קילברג, אסתר פרופ' חפציבה ליפשיץ
2017 התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בקרב מתבגרים ומבוגרים עם תסמונת דאון בזיקה לשלושה נתיבים: לקוי, יציב או מתמשך (מפצה) ותרומת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים למדדים אלה PhD בוסתן, נעה פרופ' חפציבה ליפשיץ
2017 לטרליזציה מוחית ושיתוף פעולה בין ההמיספרות בהחלטה לקסיקלית, בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, ובוגרים עם תסמונת דאון בהשוואה לבוגרים עם התפתחות תקינה MA כהן, בת-אל פרופ' חפציבה ליפשיץ
פרופ' נירה משעל
2017 איכות האינטראקציה התיווכית בשיטת ה-MISC, בין הצוות במעונות יום לבין ילדים בעלי מוגבלות שכלית בזיקה לאמונות הצוות כלפי ההתקדמות וההתפתחות של ילדים אלה MA סוקולובסקי, נטלי פרופ' חפציבה ליפשיץ