נרטיבים של סיפורי חיים מפי מבוגרים עם אבחנה כפולה של מוגבלות שכלית והפרעות נפשיות זהות אישית, איכות חיים ואוריינטציית עתיד