כושר מוזיקלי, אינטליגנציה וזיכרון בקרב אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית בהשוואה לאוכלוסייה עם התפתחות תקינה : קשרים ונתיבי התפתחות (נתיב לקוי, יציב או מתמשך)