מיפוי יכולות במעבדים האורתוגרפי-חזותי, הפונולוגי-שמיעתי, וביכולות הזיכרון והקריאה בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית בגילאי 8-15 שנים בעלי רמה נאותה של התנהגות מסתגלת המתקשים בקריאה : (מחקר חלוץ)