נרטיבים של סיפורי חיים בקרב בוגרים עם מוגבלות אינטלקטואלית גבולית : זהות אישית, משמעות חברתית, איכות חיים ואוריינטציית עתיד