השפעת ההליכה האירובית על יצירתיות שפתית ועל השטף מילולי בקרב מבוגרים עם מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, בהשוואה למבוגרים עם התפתחות טיפוסית