זהות אישית ומודעות למגבלה, איכות חיים ואוריינטציית עתיד בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית כפי שהם משתקפים בנרטיבים של סיפורי חייהם‏