סגנית הדקן לקידום ההוראה והלמידה, ראשת התכנית לחינוך מיוחד בתואר הראשון

ד"ר אסתר איזמן

סגנית הדקן לקידום ההוראה והלמידה, ראשת התכנית לחינוך מיוחד בתואר הראשון
טלפון
משרד
בניין 905, חדר 414
  פרסים

  שנה

  שם המלגה / הפרס

  שם המוסד / הגורם המעניק

  תשנ"ה

  מלגת הצטיינות לתואר שני

  אוניברסיטת בר אילן

  תשנ"ו

  מלגת הצטיינות לתואר שני

  אוניברסיטת בר אילן

  תשס"ד

  מלגת שופף לסטודנטים מצטיינים בתואר השלישי

  אוניברסיטת בר אילן

  תשע"ד

  תואר "מרצה מצטיין" תשע"ד

  אוניברסיטת בר אילן

  תשפ"א מענק הצטיינות בהוראה לשנת תשפ"א

  אוניברסיטת בר אילן

  תשפ"ג מענק הצטיינות בהוראה לשנת תשפ"ג אוניברסיטת בר אילן
   
  פרסומים

  ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

  Laufer, A., & Isman, E. (2024). Differential impact on parental quality of life: Comparing parents to children with autism spectrum disorder and those with other disabilities during the COVID-19 pandemic. Child: Care, Health & Development. DOI: https://doi.org/10.1111/cch.13227

  Isman, E., & Laufer, A. (2022). Following the Amendment of the Special Education Law in Israel: Perception of the Educational Setting and Parental Mental Health and Stress. International Journal of Inclusive Education . DOI: 10.1080/13603116.2022.2143914

  Laufer, A. & Isman, E. (2022). Posttraumatic growth (PTG) among parents of children with special needs. Journal of Loss and Trauma, 27(1), 18-24DOI: 10.1080/15325024.2021.1878336

  Tzuriel, D., Isman, E., Klung, T. & Haywood, H.C. (2017). Effects of Teaching Classification on Classification, Verbal Conceptualization and Analogical Reasoning in Children with Developmental Language Delays. Journal of Cognitive Education and Psychology, 16(1), 107-124.

  Isman, E. & Tzuriel, D. (2016). Mediated Learning Experience Strategies and the Level of Jewish Women’s Religiousness in a Three Generational Perspective. Megamot, 50(3), 81-107.

  Isman, E., & Tzuriel, D. (2008). The Mediated Learning Experience (MLE) in a Three Generational Perspective. British Journal of Developmental Psychology, 26, 545-560.

  Isman, E. & Tzuriel, D. (2008). The Relationship between Mother-Child Mediated Learning Experience (MLE) Strategies and Mothers' Attachment Style and Mental Health. Journal of Cognitive Education and Psychology, 7(3), 388-410.

  CHAPTERS IN BOOKS

  Isman, E., Tzuriel, D., & Klung, T. (2024). The contribution of intervention in the field of classification on classification, verbal conceptualization and analogical thinking of kindergarten children with a developmental language disorder. In A. Greenbank, G. Agam-Ben-Artzi, & E. Banjo (Eds.) The reel of life - stations in the lives of people with disabilities. Givat Washington College of Education.

  PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES

  Isman, E. & Laufer, A. (2023). Empowerment through legislation: The parents’ choice and parental mental health and stress. Paper presented at the 8th International conference on Teacher Education, Mofet Institute, Tel Aviv, Israel

  Stern H., Isman, E., Spektor-Levy, O. & Altman, C. (2022). Considerations in the adaptation and translation - A focus on bilinguals. Paper presented at the International Virtual Conference of the International Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP).

  Isman, E., Stern, H., Spektor-Levy, O. & Altman, C. (2020). Facing Challenges: Translation and adaptation of vocabulary measures to other languages and cultures. Paper presented at the Earli Sig5 virtual academic conference on Early childhood education: Growing up in dynamic and changing times, Bar Ilan University. 

  Stern, H., Isman, E., Spektor-Levy, O. & Altman, C.(2019). Translation and adaptation of a  vocabulary assessment tool to the Hebrew language and culture- Initial findings and suggestions. Poster presented at the 9th Hadassah Conference on Communication Disorders in Multilingual and Multicultural Populations, Hadassah Academic College, Jerusalem, Israel.

  Isman, E., & Tzuriel, D. (2018). Transmission of mediated learning strategies in a three generational perspective. Paper presented at the 2nd annual conference on mediated learning of the Feuerstein Institute, Jerusalem, Israel.

  Stern, H., Isman, E., Altman, C., & Spektor-Levy, O. (2018). Translation and adaptation of a receptive vocabulary assessment tool for dynamic assessment in another language with a different culture- Challenges and suggestions. Paper presented at the joint IACEP-Europe and IACEP-Middle East conference of the International Association for Cognitive Education and Psychology, Prague,  Czech Republic.

  Stern, H., Isman, E., Altman, C., & Spektor-Levy, O. (2018). Translation and adaptation of a receptive vocabulary assessment tool to the Hebrew language and the Israeli culture. Roundtable presented at the multidisciplinary seminar for the study of education, School of Education, Bar Ilan University, Ramat-Gan, Israel.

  Isman, E., & Tzuriel, D. (2018). Religiousness of Jewish Mothers and Grandmothers and the levels of their Mediated Learning Experience Strategies. Paper presented at the XVIth Biennial International Conference of the International Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP), Guadalajara, Mexico.

  Tzuriel, D., Isman, E. & Klung, T. (2016) The effects of intervention for classification on classification, verbal conceptualization and analogical reasoning in children with developmental and language delays. Paper presented at The Israeli Association for Literacy and Language conference, Bar Ilan University, Ramat-Gan, Israel.

  Tzuriel, D., Isman., E., Klung, T. & Haywood, H.C. (2016). Classification, verbal conceptualization, and analogical reasoning among children with developmental language disorders. Paper presented at the North American regional conference of the International Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP), Vancouver, B.C., Canada.

  Isman E. & Tzuriel, D. (2015). The relationships between mothers' mental health, mother-child mediated learning experience (MLE) strategies and child's cognitive modifiability. The XVth Biennial International Conference of the International Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP). Harokopio University, Athens, Greece.

  Klung, T., Isman, E. & Tzuriel, D. (2013). The Effects of Training in Classification on the Development of Classification, Verbal Conceptualization and Analogical Reasoning among Children with Developmental Language Delays. Paper presented at The XIVth Biennial International Conference of the International Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP). Leiden University, Leiden, Netherlands.

  Isman, E. & Tzuriel. D. (2008). Religious orientation and the mediated learning experience in a three generational perspective. Paper presented at the International Conference of Promoting Jewish Literacy in Educational Settings, University of Maryland, College Park, Maryland, USA.

  Isman, E. (2007). Subjective well-being and the mediated learning experience between mothers and preschoolers. Presented at the National Conference on Multi-Dimensional Viewpoints Towards Children with Special Needs, Bar- Ilan University, Ramat-Gan, Israel.

  Isman, E. & Tzuriel. D. (2007). The mediated learning experience in a three generational perspective. The 11th International Conference of the International Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP), University of Tennessee, Knoxville, TN, USA.

  Isman, E. & Tzuriel. D. (2005). The effects of well-being and attachment patterns on the quality of the mediated interaction in a three generational perspective. The 10th International Conference of the International Association for Cognitive Education and Psychology (IACEP), Durham University, England.

  קורסים

  77-400: מבוא לילד המיוחד

  77-408: דידקטיקה כללית

  77-427: הילד עם שיתוק מוחין- חינוך, טיפול ושיקום

  77-430: מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד

  77-433: סדנא לפיתוח כושר השתנות קוגניטיבי- מתיאוריה למעשה

  79-8013: כלים בסיסיים בחינוך מיוחד

  77-4880: שילוב הילד עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

  79-8007: כלים מתקדמים בחינוך מיוחד

  77-0004: הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים

   

   

  תחומי התמחות

  ד"ר אסתר איזמן היא סגנית הדקן לקידום ההוראה והלמידה, ראשת התכנית לחינוך מיוחד בתואר הראשון ופריזמאית הפקולטה. היא עמיתה בתכנית "אלומות" למובילים בהכשרת מורים ועומדת בראש מיזם חברתי בנושא הוראה מותאמת וליווי צוותי חינוך לקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר בפריפריה חברתית.

  תחומי מחקרה מתמקדים בהכלה ובהשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך ומשפחותיהם וכן בקשר שבין התנסות בלמידה מתווכת והשתנות קוגניטיבית לבין מאפיינים של שפה וחשיבה.

  תאריך עדכון אחרון : 19/05/2024