תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 הקשר בין תפיסות חינוכיות של הגננת ובין תפיסתה את התרבות הארגונית בגן וידע הורי על הגן PhD אברהם חי, אסתר פרופ' יעקב כץ
פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 השפעת התערבויות חינוכיות לקראת לידה על פחד, מסוגלות עצמית, רוחניות, קשר אם-עובר/תינוק וחוויית הלידה PhD בן-דוד, נעה רחל פרופ' יעקב כץ
פרופ' זהבית גרוס
2020 הקשר בין זהות דתית, רוחניות ו'סגנון השקעה רגשית' של סטודנטיות דתיות ללימודי היהדות לבין מוטיבציה ושביעות רצון מהלימודים MA לובר, יפעת פרופ' יעקב כץ
2018 סוציאליזציה, זהות וחוסן פסיכולוגי בקרב מתבגרים ערבים-פלסטינים ומתבגרים יהודים בישראל PhD עבד אל-קאדר, ימאמה פרופ' יעקב כץ
2017 תרומת הרכיבה הטיפולית ודפוס התקשרות אימהי לשיפור התפקודים הניהוליים, העיבוד החושי, חווית הערך העצמי, דפוסי ההתקשרות של הילד ורמת המצוקה האימהית בקרב ילדים עם ADHD PhD אביב, טל-לי ד"ר אטי ברנט
פרופ' יעקב כץ
2017 הקשר בין תגובתיות-יתר וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי ותחושת מסוגלות עצמית בגיל הילדות PhD בוכריס-בזק, שירה ד"ר איילת בן-ששון
פרופ' יעקב כץ
2017 הוראת גמרא בתלמודי תורה חרדיים : ידיעות תלמידים ומסוגלות מורים MA שרלו, אריאל ד"ר שירה אילוז
פרופ' יעקב כץ
2016 "תיאוריית ההשקעה הרגשית" בהוראה : השפעת ותק המורה, גיל התלמידים ורמת השחיקה של המורה, על תפיסתו את הכללים הקשורים בהפגנת רגשות בבית הספר ועל יישום של טכניקות ההשקעה הרגשית בהוראה MA זרצקי, רחלי פרופ' יעקב כץ
2016 בניית מודל רב ממדי של מוסריות PhD חנין, ג’ני פרופ' יעקב כץ
2016 חינוך ילדים של זוגות מעורבים דתיים - וחילונים (אנגלית) PhD לוריא, אלה פרופ' יעקב כץ
2016 גורמים גופניים, משפחתיים ורגשיים המנבאים הצלחה בתוכנית רב-תחומית לירידה במשקל בקרב ילדים PhD פנטנוביץ’, מיכל פרופ' יעקב כץ
2015 תפיסת הזהות המקצועית של מורים לאנגלית כשפה זרה בישראל (אנגלית) PhD מנס, עדינה פרופ' יעקב כץ
2015 עמדות מורים ותלמידים כלפי הפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות (ADHD‏) : היבטים לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים בזיקה לדתיות PhD ערמון, חיים ידידיה פרופ' יעקב כץ
פרופ' שלמה רומי
2015 הקשר בין הטקס המוטורי-מנטלי והמאפיינים האישיותיים לבין דיוק הביצוע בענפי ספורט שונים PhD פרי, ענבל פרופ' יעקב כץ
2015 סגנון הורות, אסטרטגיות התמודדות והסתגלות משפחתית בקרב דור שני ושלישי לניצולי שואה MA קורן-קליין, עדי פרופ' יעקב כץ
2015 מדיניות ממשלתית בנושא החינוך לגיל הרך בישראל : הצעת מודל ליישום MA שטרית, דורית פרופ' יעקב כץ
2013 הקשר בין תפיסת הפרופיל הארגוני של בית הספר לבין המסוגלות ושביעות הרצון של המורים MA כהן-חניה, מוריה פרופ' יעקב כץ
2013 הקשר בין חוסן פסיכולוגי ולמידה מרחוק : השוואה בין שלוש שיטות הפצה PhD כץ, גילי פרופ' יעקב כץ
2013 הקשר בין כמות פעילות גופנית בגן לבין ויסות עצמי, דמוי עצמי והישגים קוגניטיביים של הילד MA מש-סביצקי, אורית פרופ' יעקב כץ
2013 אקלים בית ספרי בתהליך ייחוס-רגש-פעולה ואלימות בבית הספר PhD צוריאל, מוריה פרופ' יעקב כץ
2012 הקשר בין אפיון מוסרי לבין גיל, מין, סגנונות הורות וסגנונות התקשרות בקרב בני נוער MA חנין, ג’ני פרופ' יעקב כץ
2012 תרומת האוריינות המשפטית לאחריותיות, אוטונומיה ויעילות בתהליך קבלת החלטות של מנהל בית-הספר PhD ניקולט, אילה פרופ' יעקב כץ
פרופ' חבר דבורה קורט
2012 הקשר בין השימוש במשחקי מחשב לבין רמת קשב וריכוז של תלמידי תיכון בעלי הפרעות קשב וריכוז MA רבס, ורד פרופ' יעקב כץ
2011 הקשר בין שמרנות, מסוגלות עצמית, אוטונומיה ועמדות כלפי תקשוב לבין הבחירה בקורס אוניברסיטאי מתוקשב MA מירון פנינה פרופ' יעקב כץ
2010 עמדות תלמידים ומורים בבתי ספר יסודיים כלפי למידה והוראה בסביבה מתוקשבת MA נעים, ישראל פרופ' יעקב כץ