English שלחו לחבר

הקשר בין זהות דתית, רוחניות ו'סגנון השקעה רגשית' של סטודנטיות דתיות ללימודי היהדות לבין מוטיבציה ושביעות רצון מהלימודים