שלחו לחבר

הקשר בין שמרנות, מסוגלות עצמית, אוטונומיה ועמדות כלפי תקשוב לבין הבחירה בקורס אוניברסיטאי מתוקשב