שלחו לחבר

הקשר בין הטקס המוטורי-מנטלי והמאפיינים האישיותיים לבין דיוק הביצוע בענפי ספורט שונים