תרומת הרכיבה הטיפולית ודפוס התקשרות אימהי לשיפור התפקודים הניהוליים, העיבוד החושי, חווית הערך העצמי, דפוסי ההתקשרות של הילד ורמת המצוקה האימהית בקרב ילדים עם ADHD

סוג: 
שנה: 
שם הסטודנט: 

קישור לקטלוג

תקציר

טקסט מלא