שלחו לחבר

הקשר בין תפיסת הפרופיל הארגוני של בית הספר לבין המסוגלות ושביעות הרצון של המורים