תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 שילוב בין חינוך פורמלי לבין חינוך בלתי פורמלי : השוואת תפיסות אנשי חינוך, הורים ותלמידים מערים ברמות חברתיות-כלכליות שונות PhD אשר, נעמי פרופ' שלמה רומי
2020 הקשר בין גורמים אישיים וסביבתיים לבין רמת הדתיות של מתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז PhD זולדן, דוד י פרופ' שלמה רומי
2019 תפקיד בעלי חיים בפסיכותרפיה קבוצתית בעזרת בעלי חיים לילדים PhD הראל, אורית פרופ' שלמה רומי
פרופ' חבר דבורה קורט
2018 זהות אתנית, תפיסה עצמית-לימודית ואוריינטציית עתיד כמנבאים מעורבות בית-ספרית, הישגים לימודיים והתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים דרוזים בישראל / PhD אבו-רוכן חדיד, סאוסן פרופ' שלמה רומי
2018 תרומתם של עקרונות הפעולה דיאלוג, ביטוי עצמי ובחירה להצלחתן של יחידות נוער מטיפוסים שונים PhD בן נח, צבי פרופ' שלמה רומי
2017 הקשר בין נוכחות קבוצת השווים ומעורבות הורית לבין לקיחת סיכון בקרב מתבגרים : השוואה בין מתבגרים צעירים לבוגרים MA גולדבאום, קורל פרופ' שלמה רומי
2017 הקוד החינוכי הבלתי פורמאלי : עדכון המאפיינים של ממדיו ובניית כלי להערכת עוצמתם PhD גרונר, הדס פרופ' שלמה רומי
2016 השימוש בקבוצות תמיכה באינטרנט על ידי מתבגרים, ומידת הקשר ליחסים עם ההורים והחברים, לתחושת השייכות החברתית ולתמיכה החברתית MA לוי-לוין, אילת פרופ' שלמה רומי
ד"ר רונן מתתיהו
2016 עמדות כלפי שילוב תלמידים עם הפרעות התנהגות במערכת החינוך הרגילה ורמת האמפתיה כלפיהם : השוואה בין מורים לבין הורים וחברי קבוצת השווים MA מתיתיהו, נעמה פרופ' שלמה רומי
2016 השוואה במקדמי הצלחה בקריירה בין לקויי למידה לשאינם לקויי למידה בקרב גברים ונשים MA שיננזון, ברכה ד"ר יצחק וייס
פרופ' שלמה רומי
2015 תרבות הפנאי של נערות דתיות MA בן חור, שולמית פרופ' שלמה רומי
ד"ר רונן מתתיהו
2015 קשר בין גורמי רקע, מניעים להתנדבות ובהירות תפיסת מושג העצמי לבין מידת האמפתיה בקרב מתנדבים למען נוער במצבי סיכון MA הורביץ, חביבה פרופ' שלמה רומי
2015 הקשר בין משתני רקע ועמדות מורים ותלמידים כלפי סגנונות ניהול כיתה של מורים לבין מאפייני התנהגות של תלמידים PhD יעקבי-זילברברג, לירז פרופ' שלמה רומי
2015 עמדות מורים ותלמידים כלפי הפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות (ADHD‏) : היבטים לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים בזיקה לדתיות PhD ערמון, חיים ידידיה פרופ' יעקב כץ
פרופ' שלמה רומי
2014 טיפול קבוצתי בעזרת בעלי חיים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD) ולהוריהם : שינויים בהתקשרות לחיית מחמד טיפולית, סגנון הורות ובתפקוד המשפחתי MA איזק-הלמן, שירה פרופ' שלמה רומי
2014 עמדות של מתבגרים דתיים בנושא דת ואמונה: שינויים בעקבות המסע לפולין MA ויזנפלד, אייל פרופ' שלמה רומי
ד"ר רונן מתתיהו
2013 הזדהות וערות הורים, מעורבותם והקשר בינם לבין עמדות ילדיהם כלפי בית הספר, הסתגלותם החברתית, מסוגלותם העצמית והישגיהם הלימודיים PhD בן טוב, שושנה פרופ' שלמה רומי
2013 הקשר בין לקות חושית של ההורים לבין יכולת האמפתיה, האוריינות הרגשית והעצמאות של ילדים ומתבגרים ללא לקות חושית MA בראון-אביישר, עינת פרופ' חבר סיגל עדן
פרופ' שלמה רומי
2013 הקשר שבין סגנון הורות והערכה עצמית לבין סגנון התמודדות בקרב מתבגרים עם תסמונת ADHD (לקויי קשב וריכוז והיפראקטיביות), הוריהם ומוריהם MA גיאר-בושארי, מיכל פרופ' שלמה רומי
2013 סוכני חיברות ומניעים הקשורים בבחירת מסלול המשך בקרב תלמידי ישיבות תיכוניות בתום לימודיהם MA כהן, אמיר פרופ' שלמה רומי
ד"ר רונן מתתיהו
2013 קבלת החלטות אודות ביצוע התנהגויות סיכון בפרספקטיבת ויסות עצמי : קשר בין משתנים קוגניטיביים, חברתיים, אישיותיים ומטה קוגניטיביים בקרב מתבגרים נורמטיביים ובסיכון PhD סלקובסקי, מרב פרופ' שלמה רומי
2013 הקשר בין תפיסות כלפי תקיפות מיניות לבין חשיפה לתכנים מיניים מפורשים באינטרנט בקרב בנים ובנות בגיל ההתבגרות MA קליין, מרב ד"ר זאב אפל
פרופ' שלמה רומי
2013 הקשר בין דיפרנציאציה בין אישית ומידת השוויוניות לבין איכות חיי הנישואין במעבר להורות בקרב זוגות MA רביבו, נתלי ד"ר זאב אפל
פרופ' שלמה רומי
2012 הקשר בין רווחה נפשית לבין סגנון התקשרות, תמיכה משפחתית וערכים בקרב מתבגרים המצויים בדרגות חשיפה שונות לאיום ביטחוני מתמשך PhD בן דוד, יפעת פרופ' שלמה רומי
2012 הערכה עצמית, מסוגלות עצמית חברתית וזהות יהודית : השתנות עמדות של בני נוער בעקבות ’מסע ישראלי’ MA ברוכין, אסנת פרופ' שלמה רומי