הקשר בין לקות חושית של ההורים לבין יכולת האמפתיה, האוריינות הרגשית והעצמאות של ילדים ומתבגרים ללא לקות חושית