קבלת החלטות אודות ביצוע התנהגויות סיכון בפרספקטיבת ויסות עצמי : קשר בין משתנים קוגניטיביים, חברתיים, אישיותיים ומטה קוגניטיביים בקרב מתבגרים נורמטיביים ובסיכון