הקשר בין רווחה נפשית לבין סגנון התקשרות, תמיכה משפחתית וערכים בקרב מתבגרים המצויים בדרגות חשיפה שונות לאיום ביטחוני מתמשך