הזדהות וערות הורים, מעורבותם והקשר בינם לבין עמדות ילדיהם כלפי בית הספר, הסתגלותם החברתית, מסוגלותם העצמית והישגיהם הלימודיים