תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 הכוונה עצמית בלמידה ופרקטיקות הוראה בסביבות למידה אותנטיות סימולטיביות בקרב מורים לשפה והשפעתו על הישגי תלמידיהם (אנגלית) PhD הייזמן, אורנה פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2019 תרומתה של תמיכה משולבת מטה-קוגניטיבית ורגשית לעומת תמיכה מטה-קוגניטיבית בפתרון שאלות מילוליות במתמטיקה באמצעות "סיפור מפעיל חשבוני" בגן הילדים MA גדסי, זהר פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2017 פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה בתכנון וביצוע שיעור משולב טכנולוגיה והכוונה עצמית בגישה היפנית PhD אביטל, חוה פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2017 סימולציות פדגוגיות בהשתתפות שחקנים מקצועיים בשילוב הכוונה עצמית לטיפוח מקצועיות בהוראה PhD מורדוף, יפית פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2017 הוראת פתרון משוואות במתמטיקה בחטיבת הביניים בדרך רלציונית, רב-ייצוגית ואלגוריתמית, והקשר להישגים ולמוטיבציה ללמידה של תלמידים MA ניסן, טלי ד"ר יצחק וייס
פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2017 מודל טיפוח הכוונה עצמית בלמידה וצרכים פסיכולוגיים : אוטונומיה, שייכות ויכולת, להעלאת הישגים בפתרון בעיות במתמטיקה PhD קולושי-מינסקר, ענבל פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2017 השפעת אימון להכוונה עצמית בלמידה כפלטפורמה לשיח אורייני רב-תחומי בשפה ומתמטיקה בקרב לומדים צעירים PhD שלי-הובר, הדס פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2016 דפוסי תנועות עין (Eye tracking‏) המאפיינים סגנון קוגניטיבי (הוליסטי-אנליטי) במטלה מסווגת סגנון ובניתוח גרפים PhD ניצן-תמר, אורטל פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2015 שיח מתמטי - מטה קוגניטיבי כמסייע להצלחה בהבנת מושג השוויון במתמטיקה במונחי שקילות, בקרב תלמידי כיתה א MA מנחם, אביבית פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2015 חקר הוראה ולמידה של מורים ותלמידיהם בגישה מטה-קוגניטיבית : השוואה בין טיפוח ידע על הקוגניציה ובין רגולציה של הקוגניציה PhD שילה, ענת פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2014 השפעת מודל דעיכה (fading) לשיפוט מטה-קוגניטיבי בפתרון בעיות מתמטיות אצל תלמידים בעלי לקות למידה מתמטית ותלמידים ללא לקות מתמטית PhD גידלביץ, סטלה פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2013 חקר התנהגות הפנייה לעזרה של תלמידים כאסטרטגיה של הכוונה עצמית בלמידה (SRL) בשלבי התפתחות ותחומי דעת שונים PhD מיוחס, אורית פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2013 השפעת טיפוח שיח מתמטי-מטה-קוגנטיבי על אוריינות מתמטית של ילדי גן MA נאמן, רותי פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2012 מערכת למידה טכנולוגית מתקדמת כסביבה לפיתוח הכוונה עצמית בלמידה ובהוראה, אמונות אפיסטמולוגיות וידע פדגוגי בפרספקטיבות "מורה ותלמיד" בקרב פרחי הוראה PhD גוטמן, מריה פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2011 חקר תכנית התערבות הוליסטית להכוונה עצמית בלמידה בהיבט מטה-קוגניטיבי ומוטיבציוני-רגשי אצל הלומד הצעיר בהקשר של אוריינות מתמטית PhD רוזן, מרב פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2010 פיתוח הכוונה עצמית פדגוגית אצל פרחי הוראה בסביבה מתוקשבת נתמכת רפלקציה במוקדים שונים PhD כהן, זהבית פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2010 בחינת רמזים מטה-קוגניטיביים גלויים מול סמויים בעת פתרון בעיות ושיח מתמטי בסביבה ממוחשבת MA פרידמן, שלי פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2009 מקצועיות המורה והקשר שלה למקצועיות הנהלת בית הספר בתפיסות פדגוגיות וידע פדגוגי כללי MA וינברג, רוית פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
פרופ' חבר טובה מיכלסקי
2009 פיתוח מכוונות עצמית (SRL‏) בקורס מתוקשב בסטטיסטיקה עם תמיכה מטה קוגניטיבית - חברתית בפורום MA ויסברט, סילבי פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2009 תכניות הלימודים החדשות להוראת המתמטיקה בכיתה א’: מחקר משווה MA סורקין, אינה פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
ד"ר אתי אורנן
2009 פיתוח יכולתם של מורים למתמטיקה בבית ספר יסודי להוכיח ולתכנן שיעורים בנושא: טענות אלגבריות בסיוע הכוונה מטה קוגניטיבית MA שילה, ענת פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2008 השפעת אימון בפרשנות מטלה על הישגים במטלה, חוללות עצמית פדגוגית ומוטיבציה בלמידה בקרב פרחי הוראה MA מימון, קרן פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
פרופ' חבר טובה מיכלסקי
2008 פתרון בעיות מילוליות בחשבון ברמת רכישה ובסוגי העברה (קרובה ורחוקה) תוך פיתוח יכולות להכוונה עצמית בלמידה בקרב תלמידי כתות ג’ בעלי רמות הישגים שונות MA קולושי-מינסקר, ענבל פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
ד"ר יצחק וייס
2006 תרומת משוב עמיתים מטה קוגניטיבי מובנה בפורום מתוקשב על פיתוח אוריינות מתמטית ושיח מתמטי MA דודאי, ורד פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
2006 הכוונה מטה-קוגניטיבית כללית וספציפית והשפעתה על הישגי התלמידים בתחום הצבה לתוך תבנית מספר בקרב תלמידי כיתה ז’ MA שרון, שרה פרופ' חבר ברכה קרמרסקי
ד"ר יצחק וייס