תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 דרכי התמודדות עם קונפליקט בית-קריירה אצל נשים דתיות בחברה הערבית והקשר לתהליך גיבוש זהות MA שרארי-חשמה, הנאדי ד"ר איילת בנטל-ישראלי
ד"ר אלי שכטר
2022 לשפר, לשמר ולהיות משמעותית : שלושה סוגים של מוטיבציות ג'נרטיביות בקרב יועצות חינוכיות בגיל הביניים MA אדלר, אורית ד"ר אלי שכטר
ד"ר מאיה כהן-מלייב
2021 יחסי גומלין בין זירות זהות שונות ובין זירות זהות ותהליכי זהות : התפתחות הזהות המקצועית והזהות הדתית של היועצת החינוכית הדתית PhD הלינגר, רבקה ד"ר אלי שכטר
2020 יחסי הגומלין בין שלבים התפתחותיים בקרב הורים החיים בזוגיות מעורבת עם תפיסות דתיות שונות MA אוליאל, חן ד"ר אלי שכטר
2019 תהליכי עיצוב תחושת הקוהרנטיות וגיבוש הזהות כפי שנתפשים בעיני בוגרים מאומצים MA כץ גור, דניאל ד"ר אלי שכטר
ד"ר איילת בנטל-ישראלי
2017 חקירה זהותית של הורים בעקבות תהליכי חזרה בתשובה של ילדיהם MA וייס, חגי ד"ר מאיה כהן-מלייב
ד"ר אלי שכטר
2017 תרומתה של האקספלורציה ההתקשרותית לקשר שבין סגנון ההתקשרות לבין ממדי הזהות של מרשיה MA חליוה-גלב, רבקי ד"ר אלי שכטר
2017 הקשר בין סגנון התקשרות ותחושת המסוגלות העצמית של המורה לתפיסת תפקידו כמפתח זהות ורפלקטיביות בקרב תלמידיו MA סלומון, גלית ד"ר מאיה כהן-מלייב
ד"ר אלי שכטר
2016 תפיסת מורים את עצמם כסוכני זהות עבור תלמידיהם בזמן משבר, לאור אירועי התנתקות התשס"ה (2005) MA גוטמן, שירה ד"ר אלי שכטר
2016 תפקידי המורים בתהליך עיצוב זהותם של מתבגרים כפי שהם משתקפים בסיפורי החיים של סטודנטים לתארים מתקדמים MA כהן, נגה ד"ר אלי שכטר
2016 סגנון התמודדות בהשגת זהות קונפליקטואלית : בחירת סגנון התמודדות עם קונפליקט דת ומיניות בקרב מתבגרים דתיים לאומיים MA סיון, עופר פרופ' זהבית גרוס
ד"ר אלי שכטר
2016 תהליכי אקספלורציה זהותית בקרב מאומצים MA עוזר-ברגר, טל ד"ר מאיה כהן-מלייב
ד"ר אלי שכטר
2015 השפעת דמויות חינוכיות על עיצוב זהותם של בוגרי פנימיות יוצאי אתיופיה MA וונדימגן, רותי ד"ר אלי שכטר
2014 התמודדות עם שכול בקרב משפחות נפגעות טרור : היבטים אישיים ומשפחתיים הקשורים בתהליך ההתמודדות עם אובדן בן משפחה מדרגה ראשונה בפיגוע טרור על רקע לאומני MA חממי, לאה ד"ר איילת בנטל-ישראלי
ד"ר אלי שכטר
2014 מאפייני דמויות חינוכיות ’משמעותיות’ לעומת דמויות חינוכיות ’מקצועיות’ בחינוך הפורמאלי ובחינוך הבלתי פורמאלי MA כהן-גבריאלי, אילת ד"ר אלי שכטר
2014 תפיסותיהם של סטודנטים בדבר התפקיד אותו ממלאים מרציהם בעיצוב זהותם, לאור קונפליקט אפשרי בלימודי חקר המקרא : חקר מקרה במחלקה לתנ"ך בבר אילן MA מורי, לימור ד"ר אלי שכטר
2014 "הוא לא רק אחי" : אחאים כסוכני זהות MA פורת, רתם ד"ר אלי שכטר
2014 תפיסות חינוכיות של מורים למחשבת ישראל בחינוך העל יסודי הכללי, בהקשר לתהליכי עיצוב זהות של תלמידים בעידן הפוסט מודרני : חקר מקרה MA פינברג, תמי ד"ר אלי שכטר
2014 תפיסות של מורים לתלמידים בעלי לקויות למידה על תפקידם בעיצוב הזהות של תלמידיהם MA קר, יוליה ד"ר אלי שכטר
2013 סוגיות זהותיות בחשיבה ובעשייה הפדגוגית של מורים לקולנוע PhD פיכמן, אלעד פרופ' חבר ישראל ריץ
ד"ר אלי שכטר
2011 אמונה דתית ומשמעות כקשורים להסתגלות לאירועי חיים לוחצים: מקרה הפינוי הכפוי מגוש קטיף PhD הרשושנים-בריטברט, טל ד"ר אלי שכטר
פרופ' חבר שלמה קניאל
2011 ההקשר בין הוראת מקצוע המזמן למורה עיסוק בכיתה בשאלות של ערכים וזהות לבין האקלים החינוכי הרווח בכיתה, מחויבות המורה לתלמידיו ומידת שחיקתו של המורה MA שטריקר שלמה ד"ר אלי שכטר
2010 חווייתו של התלמיד המסורתי הלומד בבית ספר תיכון ממלכתי-דתי את האקלים החינוכי הבית ספרי MA וקנין, ענבל ד"ר אלי שכטר
2010 הקשר בין קונפיגורציות ((תצורות)) זהות של אדם לבין הערכים המועדפים עליו בתחומי זהות שונים MA מימון, אילת ד"ר אלי שכטר
2009 "דתיים לייט": דגם של זהות דתית בעידן הפוסט-מודרני? MA חדאד, טליה ד"ר אלי שכטר