שלחו לחבר

השפעת דמויות חינוכיות על עיצוב זהותם של בוגרי פנימיות יוצאי אתיופיה