תפיסותיהם של סטודנטים בדבר התפקיד אותו ממלאים מרציהם בעיצוב זהותם, לאור קונפליקט אפשרי בלימודי חקר המקרא : חקר מקרה במחלקה לתנ"ך בבר אילן