חווייתו של התלמיד המסורתי הלומד בבית ספר תיכון ממלכתי-דתי את האקלים החינוכי הבית ספרי