ההקשר בין הוראת מקצוע המזמן למורה עיסוק בכיתה בשאלות של ערכים וזהות לבין האקלים החינוכי הרווח בכיתה, מחויבות המורה לתלמידיו ומידת שחיקתו של המורה