תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 מעורבות חברתית בעיניהם של רכזי מעורבות חברתית בבתי הספר העל יסודיים בישראל : בניית טיפולוגיה של תפיסות MA גרינבוים-גוטמן, סימא פרופ' זהבית גרוס
2023 השוואה בין מערכת הערכים של מתבגרים ומתבגרות במגזר היהודי בישראל מרמות דתיות שונות MA זורינם, אופירה פרופ' זהבית גרוס
ד"ר מירי גולדרט
2022 העברה בין דורית של סיפור השואה וזיקתה לתחושת קוהרנטיות אצל בני הדור השני לניצולי השואה MA בזר-מגדר, רבקה פרופ' זהבית גרוס
2022 יצירת שירים כחלק מתהליך הבניית תחושת קוהרנטיות בקרב בני נוער במצבי סיכון MA גלעד, ציפי פרופ' זהבית גרוס
2022 הוראת שואה בקרב בנות הלומדות בבתי הספר החרדיים-המזרחיים‏ MA עובידי, שמחי פרופ' זהבית גרוס
2022 הוראת השואה והנחלת זיכרון השואה בבתי הספר הממלכתיים בישראל MA עשור-לנגר, גלי פרופ' זהבית גרוס
2021 שילוב עבודה-משפחה אצל נשים חילוניות בעלות קריירה תובענית מחד ומשפחה גדולה מאידך MA בן דוד, ארץ פרופ' זהבית גרוס
ד"ר מאיה כהן-מלייב
2021 "רוקדים כאב, צוחקים אי-וודאות" : דתיות ורוחניות בסיפורי נושרים מאולפנות וישיבות תיכוניות PhD גולדשמיד, איה פרופ' זהבית גרוס
2020 השפעת התערבויות חינוכיות לקראת לידה על פחד, מסוגלות עצמית, רוחניות, קשר אם-עובר/תינוק וחוויית הלידה PhD בן-דוד, נעה רחל פרופ' יעקב כץ
פרופ' זהבית גרוס
2019 תרומת חונכות לתפיסת מסוגלות ולפיתוח חשיבת עתיד חיובית, בקרב נערות דתיות בסיכון המשתתפות בתוכנית סל"ע חמ"ד ידידים MA אלימי, עדי פרופ' זהבית גרוס
2019 בריונות ברשת בקרב בני נוער : מאפייני הקורבנות, אפיונה כמצב דחק, משאבי חוסן ממתנים ובהתייחס לאוריינות דיגיטלית PhD גפן, עמיר פרופ' זהבית גרוס
פרופ' טלי היימן
2019 תפיסות תפקידי החיים : מגדר, עבודה ואימהות ופיתוח תפיסת קריירה בקרב בנות לאימהות קרייריסטיות MA דיין, חן פרופ' זהבית גרוס
ד"ר מאיה כהן-מלייב
2019 סוד ההצלחה הלימודית שלהם : גורמי הגנה לפיתוח חוסן אקדמי בקרב גברים בני הקהילה האתיופית מסיימי תואר ראשון MA ללו, עדי פרופ' זהבית גרוס
2019 קשר בין האמונה הפדגוגית ותחום מקצוע ההוראה לבין תפיסת המסוגלות העצמית, המוטיבציה, שביעות הרצון והשחיקה בקרב מורים : השוואה בין מורים ערביים דתיים למקצועות האסלאם ומורים ערביים חילוניים למתמטיקה בבתי ספר תיכוניים במגזר הערבי PhD עישאן, גמאל פרופ' זהבית גרוס
2019 ידע התוכן הפדגוגי ותחושת המסוגלות של המורים בהוראת השואה בבתי הספר היסודיים בישראל PhD ריצ'לר-פרידמן, יעל פרופ' זהבית גרוס
2018 ציפיות, סנקציות ותמריצים בעולמו של הדתי האידאלי כאמצעי להבנת הבדלי דתיות מגדריים בישראל MA אברהם, עדי פרופ' זהבית גרוס
2018 הסתגלותן של נשים חרדיות לחיים האינטימיים אחר החתונה MA בוקסנבוים, ליאורה פרופ' זהבית גרוס
2018 תופעת ההביטוס המפוצל של מורות מוסלמיות בישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי דרך הצגת העצמי שלהן בחיי היומיום PhD ניימן, אירית פרופ' זהבית גרוס
2018 דפוסי פנאי בקרב בני נוער ערבים בישראל MA עראקי, סוסן פרופ' זהבית גרוס
2018 "החלום ושברו" : גירושין בגיל צעיר בחברה הציונית-דתית בישראל MA צבן, חן פרופ' זהבית גרוס
2017 השפעת תהליכי הסוציאליזציה במערכת החינוך הישראלית על התפתחות הזהות הנשית בקרב משכילות בדואיות MA אלטורי, סמאהר פרופ' זהבית גרוס
2017 עולמם הרוחני, האישי והמקצועי של מורים בראשית הקריירה : בחינת הקשר בין רוחניות לבין ממדי זהות אישית, זהות מקצועית, שחיקה ומעורבות בעבודה PhD בוחניק, אשרת פרופ' זהבית גרוס
2017 בין אלטרואיזם לאגואיזם : אימהות למשפחה גדולה וקריירה - חוויתה של אישה ציונית דתית MA ביננפלד-איזק, יעל פרופ' זהבית גרוס
2017 הקשר בין סגנון התקשרות, אמפתיה, שליטה עצמית והערכה עצמית של ההורים לבין איכות חיי נישואיהם ויחסיהם עם הילדים PhD הכהן, איריס פרופ' זהבית גרוס
ד"ר רונן מתתיהו
2017 מסעם לפולין של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - משלחת "השחר" MA טילוביץ-לוי, שרית פרופ' זהבית גרוס