קשר בין האמונה הפדגוגית ותחום מקצוע ההוראה לבין תפיסת המסוגלות העצמית, המוטיבציה, שביעות הרצון והשחיקה בקרב מורים : השוואה בין מורים ערביים דתיים למקצועות האסלאם ומורים ערביים חילוניים למתמטיקה בבתי ספר תיכוניים במגזר הערבי