הכלי הסימולטיבי בלמידה והוראה

מחבר
איזנהמר, מ'

"סימולציה" היא שם כללי לקבוצה מגוונת של דרכי למידה המדמות מצבים הקיימים במציאות ומאפשרות התנסות בהם במרחב בטוח ( ; 2015 , . Jones et al Khan et al . , 2011
). היא מוצאת את ביטויה במגוון רחב של התנסויות החל בהתנסות בסימולטורים ממוחשבים שמטרתם לדמות תנאי שטח באמצעיםדיגיטליים היוצרים מציאות וירטואלית, כגון טיסה במזג אוויר סוער ( Lee,2017 ) או הוראה בכיתה מגוונת ( 2017 Dawson & Lignugaris - Kraft, ) , דרךמשחקי תפקידים בין עמיתים וכלה בהתנסות מול שחקן מיומן בתרחיש מתוכנן מראש . כל אלו משמשים לרכישת מיומנויות מסוגים שונים וכן לקידום ולתרגול יכולות שנלמדו, תוך חיזוק הקשר שבין התאוריה לפרקטיקה ויישום רעיונות מופשטים בתנאי אי - ודאות מורכבים . אפשר להגדיר למידה באמצעות סימולציה כדרך למידה המדמה מצבים המתרחשים במציאות, לשם רכישת אסטרטגיות ומיומנויות המתאימות להתמודדות עם מצבים כאלה בחיים המקצועיים .הפרק הנוכחי מוקדש להבנת המסגרת התאורטית של הלמידה הסימולטיבית,המבוססת על עקרונות הגישה ההתנסותית בלמידה ( experiential learning Kolb & Kolb, 2009 ( ) theory) . נתאר את מאפייני הלמידה באמצעות סימולציהכלל ובחינוך בפרט תוך התמקדות במודל הל"ב - המרכז לסימולציה בחינוךשפותח באוניברסיטת בר - אילן ומבוסס על התנסות מול שחקן . כמו כן יוצגורכיביה של סדנת הסימולציה במודל הל"ב ותרומתו של כל אחד מהם לקידום מטרות הלמידה
 

איזנהמר, מ', אילוז, ש' ויבלון, י"ב (2022). הכלי הסימולטיבי בלמידה והוראה. בתוך י.ב., יבלון, ש., אילוז, ומ., איזנהמר (עורכים). התנסות סימולטיבית בהוראה ולמידה: היבטים תיאורטיים ומחקריים (עמ' 15-33). מכון מופ"ת. 

מילות מפתח

תאריך עדכון אחרון : 18/07/2022